Katılım Şartları ve Gizlilik Politikası

 1. “Artistik Sanatlar Akademisi” eğitimlerine (“Eğitimler”) yapılacak olan başvurular, başvuru formunun doldurulması ve/veya artistiksanatlarakademisi.com alan adlı internet sitesi üzerinden fotoğraf yükleme yolu ile gerçekleştirilecektir. BN SANAT VE EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. her aşamada işbu kullanım şartlarında değişiklik yapma hakkını; dilediği zaman, münhasır takdirinde olmak üzere, eğitimleri durdurma/sonlandırma, reddetme ve/veya Eğitimler’i iptal etme hakkını saklı tutar.
 2. Eğitimlere katılım yaşı en az 18’dir. 18 yaş altı başvuranların başvurusu ancak velilerinin yazılı ve ıslak imzalı onayı ile değerlendirilmeye alınır.
 3. Başvuru sahibi, Eğitimler başvuru formunda belirtmiş olduğu bilgilerin doğru ve tam olduğunu ve formda belirttiği bilgilerin eksik ve yanlış olması nedeniyle doğabilecek zararlardan sadece kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir.
 4. Şiddet, müstehcenlik, cinsel içerik, pornografi, hakaret, iftira içeren ve nefret suçu dâhil olmak üzere 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca suç ve hukuka aykırılık teşkil eden içeriğe sahip fotoğraf başvuru kapsamında değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bunlara ilişkin mevzuat gereği doğabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluk fotoğraf paylaşana aittir. Yüklenen herhangi bir fotoğraf içeriğinden doğan herhangi bir şikâyet veya talebin vuku bulması halinde BN SANAT VE EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. , ihbar edenlerin ve ihbar edilen kişilerin kimliğini ve bunlar hakkında sahip olmuş veya olabileceği diğer her türlü bilgi ve/veya veriyi ifşa etme hakkını saklı tutar.
 5. Fotoğraflar maksimum 8 MP, 3264 x 2448 piksel özelliklerinde ve boyutunda yüklenmelidir. Belirtilen bu özellikler haricinde yüklenen çözünürlüğü düşük fotoğraflar dikkate alınmayacaktır.
 6. Eğitimler’e sadece gerçek kişiler başvuru yapabilecek olup, yalnızca gerçek kişiler fotoğraf yükleyebilirler. Hiçbir tüzel kişi, kurum, kuruluş ya da topluluk adına yükleme ya da Eğitimler’e başvuru yapılamaz.
 7. Başvuru sahibi, başvuru formundaki bilgileri, fotoğrafları kendi rızası ile BN SANAT VE EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. ile paylaşmıştır. Başvuru sahibi fotoğraf artistiksanatlarakademisi.com alan adlı internet sitesi üzerinden yüklemesi ile bunların BN SANAT VE EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. tarafından işlenebileceğini ve BN SANAT VE EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. ’nin bu fotoğraf üzerinde yer, süre ve muhteva bakımından Yarışma ile ilgili olmak koşuluyla sınırsız tasarruf hakkının olduğunu kayıtsız şartsız kabul eder.
 8. BN SANAT VE EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. , paylaşılmış olan fotoğrafları diledikleri zaman diledikleri programda montajlı ya da montajsız olarak diledikleri şekilde kullanabilecektir. Başvuru sahibi, BN SANAT VE EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. ve/veya grup şirketlerinin paylaşılmış olan fotoğrafları mülkiyetinin BN SANAT VE EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. ’a geçmesi nedeniyle ve/veya söz konusu fotoğraf kullanımı nedeniyle BN SANAT VE EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. ve grup şirketlerinden hiçbir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul etmiştir.
 9. Başvuru sahibi, yüklemiş olduğu fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında manevi ve mali haklarını ve uygulanabilir mevzuattaki diğer haklarını ihlal etmediğini ve 3. kişilere ilişkin kişisel verileri paylaşması halinde ilgili kişiden mevzuata uygun şekilde izin aldığını kabul ve taahhüt etmektedir. Başvuru formunda kullanılan fotoğrafların 3. kişilerin herhangi bir hakkını ihlal etmesi ve BN SANAT VE EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. ve/veya grup şirketlerinin söz konusu ihlal dolayısıyla herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde, başvuru sahibi BN SANAT VE EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. ’nin ilk yazılı talebini takiben derhal nakden ve defaten BN SANAT VE EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. ’a ilgili ödemeyi yapacaktır.
 10. BN SANAT VE EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. ve/veya grup şirketleri başvuru sahibinin başvuru formunda ilettiği kişisel verileri ile fotoğrafı yer alan kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yerel ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla ve/veya Eğitimler ile ilgili olarak toplayabilir, işleyebilir ve depolanması amacıyla yurtdışına aktarabilir.
 11. Başvuru sahibi, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, buna ilişkin bilgi talep etme, eksik veya yanlış işlenmesi durumunda düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinin yurtiçinde veya dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, işlenmesi gereken sebebin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bunların kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 12. Başvuru sahibi Katılım Koşulları’nı kabul ederek, kişisel verilerine ilişkin hakları konusunda bilgilendirildiğini açıkça kabul etmekte ve kişisel verilerinin BN SANAT VE EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. ve/veya grup şirketleri tarafından işlenmesine açık rıza göstermektedir.
 13. artistiksanatlarakademisi.com alan adlı internet sitesi ve içeriğinin tüm hakları münhasıran BN SANAT VE EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. ve/veya BN SANAT VE EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. grup şirketlerine aittir. Başvuru Sahibinin, artistiksanatlarakademisi.com web sitesini kullanımı web sitesinde yer alan kullanım koşulları, gizlilik politikası ve çerez politikasına tabidir.
 14. Eğitimler’e katılacak kişilerin seçimi BN SANAT VE EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. ve grup şirketlerinin münhasır takdirindedir.
 15. Eğitimler’e başvuru yapanlar “Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretledikleri anda, işbu Katılım Koşulları’nda ve Gizlilik Politikası’nda yazan kuralları ve şartları, serbest iradeleri ve istekleri ile kayıtsız şartsız açıkça kabul etmiş olurlar.